Към пакета има включен и безплатен поддомейн за една година от типа:

www.yoursitename.favicon.bg

Това означава, че Вашият уникален адрес на уеб сайта Ви в Интернет ще изглежда примерно така:
Ако името на фирмата Ви, или на конкретен Ваш продукт или услуга се казват “Бастет” и Вие решавате това име да използвате за поддомейн име, то Вашите клиенти, ще Ви намират на адрес:

www.bastet.favicon.bg

Най-хубавото е, че на 99% Вашето уникално име ще бъде свободно. Не така стои Въпроса с имената на домейните в най-популярните области /в .com примерно/. Там всички хубави имена, вече за заети, или се продават за баснословни суми.

Ето малко повече информация:

Организацията, която се занимава с регистрирането и администрацията на домейните от първо ниво, е Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Корпорация за запазени имена и номера в Интернет) (ICANN).

Система за имена на домейните (на английски: Domain Name System), DNS представлява разпределена база от данни за компютри, услуги или други ресурси свързани към Интернет или частни мрежи, с чиято помощ се осъществява преобразуването на имената на хостовете в IP-адреси. Това улеснява работата на потребителите на Интернет услуги. Вместо да въвежда IP-адрес (комбинация от цифри) за да достигне до даден ресурс в мрежата, потребителят може просто да въведе неговото име (домейн).

Информацията за IP-адресите и имената на домейни се съхранява на DNS-сървърите. DNS е разпределена дървовидна система от обвързани чрез логическа йерархия сървъри. В основата на тази структура са сървърите, съхраняващи:
•домейни от първо ниво (top-level domains) — например .com, .org, .edu и т.н. и
•множество домейни на държавно ниво (country-level domains) — .bg (за България), .fi (за Финландия), .fr (за Франция) и т.н.

Следващото ниво образуват регистрираните домейни (registered domains) — about.com, abv.bg, pirin.com и т.н. Местните домейни (local domains), наричани още поддомейни (subdomains), като compnetworking.about.com, sdyn.pirin.com, се определят и администрират от собствениците на съответните главни домейни. За разделяне на различните равнища се ползва точка (. ).

Системата за имената на домейните разпределя отговорността от възлагане на имената на домейните и свързването им със съответните им IP-адреси чрез използването на т.н. достоверни именни сървъри (от англ. authoritative name servers) за всеки един домейн. Достоверните сървъри са отговорни за правилното преобразуване на имената в домейните които те поддържат и е възможно също да делегират или прехвърлят това пълномощие на ниво поддомейни на други именни сървъри. Този метод осигурява ниво на услугата с качества на разпределеност и устойчивост на грешки и причината за приложението му е във потребността за избягване на единна централизирана база от данни за управлението на системата за имената на домейните.
Информацията е от wikipedia

Друг важен въпрос е как да изберем подходящо домейн име – обадете ни се, ще ще Ви дадем безплатни съвети

Обратно към FaviconКъм страницата с Цени